Reklamationsbetingelser - Privat

Generelt
Som forbruger har man 2 års reklamationsret fra leveringsdatoen, hvilket betyder, at du kan vælge enten at få varen repareret eller ombyttet. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Sælger er i øvrigt alene ansvarlig (produktansvar) i det omfang, det følger af ufravigelige lovregler.

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen eller manglen ved varen burde være opdaget. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig, såfremt dette er inden for 2 år fra leveringsdatoen.

For anmeldelse af en reklamation bedes du udfylde vores reklamationsformular, som du finder her (Bruger du Firefox kan formularen muligvis ikke bruges. Vi anbefaler, at du åbner formularen i en anden browser). Du vil efterfølgende få tildelt et reklamationsnummer som gør at sagsbehandlingen går hurtigere.

I forbindelse med dette vil vi som udgangspunkt bede dig oplyse følgende:

 • Fakturanummer.
 • Navn, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Varenummeret samt antal der ønskes reklameret.
 • Fyldestgørende beskrivelse af fejlen/manglen. (defekt, virker ikke o.l. godtages ikke.)
 • Oplysninger om køretøjet som den reklamerede del var monteret/forsøgt monteret på.
 • Monteringsdato og dato for konstatering af fejlen/manglen.
 • KM-stand ved montering og konstatering af fejlen/manglen.
 • Evt. testresultat og fejlkoder fra OBD fejludlæsning (denne skal medsendes hvis OBD fejludlæsning har været benyttet til at konstatere fejlen)
 • Evt. fotodokumentation af fejlen/manglen.
 • Evt. værkstedsfaktura fra oprindelig montering af varen. (Skal vedhæftes hvis arbejdsløn ønskes dækket)

Reklamationssager er normalt afsluttet inden for 14 arbejdsdage efter vi har modtaget reklamationen (sammen med relevante dokumenter og oplysninger), medmindre det skønnes nødvendigt at indhente yderligere oplysninger og/eller få dele sendt retur til undersøgelse.

Hvis vi har behov for at få varer retur i forbindelse med reklamationsbehandlingen, oplyser vi hvilke det drejer sig om. Varerne pakkes efterfølgende forsvarligt og forsendelsen mærkes tydeligt med reklamationsnummeret (eks. UH001234). Senest 10 dage efter der er modtaget henvendelse fra Hovwdiaudi om at varerne ønskes retur skal forsendelsen være afsendt til følgende adresse:

Bilspecialisten A/S Hovwdiaudi, Vognmagervej 14, 8800 Viborg.

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Send derfor en kopi af din kvittering, enten med pakken eller send den til os på info@hovwdiaudi.dk mærket med reklamationsnummeret. Ønskes fragtomkostninger dækket, skal kvitteringen for forsendelsen være os i hænde inden 5 dage efter pakken er afsendt.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

Gennerelle vilkår for reklamationer.

 • Modificerede varer kan ikke reklameres.
 • Varer der har været monteret på andet, end disse er beregnet til kan ikke reklameres.
 • Vi dækker ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger herunder hærværk.
 • Dele der reklameres skal opbevares indtil sagen er afsluttet eller til der modtages besked om andet.
 • Reklamationsvarer må ikke returneres til Hovwdiaudi uden forudgående aftale selv efter, at der er modtaget reklamationsnummer.
 • Det er kundens ansvar at sørge for at evt. returnering til Hovwdiaudi finder sted
 • Hovwdiaudi kan godtgøre rimelige returomkostninger i forbindelse med reklamationer, såfremt reklamationen godkendes.
 • Hvis rimelige returomkostninger ønskes godtgjort skal kvittering for omkostningen være os i hænde inden reklamationen afsluttes, dog er 3 dage efter forsendelsen er afsendt altid rettidig.
 • Dele fra afviste reklamationer opbevares i 14 dage af Hovwdiaudi. Hvis kunden ikke har afhentet disse eller truffet aftale om at få disse tilsendt for egen regning, skrottes disse.
 • Alle reklamationsforsendelser til Hovwdiaudi skal være tydeligt mærket med reklamationsnummer.
 • Reklamationsforsendelser uden reklamationsnummer opbevares i 14 dage. Herefter skrottes forsendelsen medmindre vi i mellemtiden har hørt fra afsender.
 • Reklamationsvarer der returneres til Hovwdiaudi uden omdeling vil ikke komme frem.
 • Ønskes dækning af følgeskader skal dette oplyses på reklamationsformularen, og fakturaen for den oprindelige montering af delen vedhæftes, når først behandlingen af reklamationen er igangsat er det ikke længere mulig at gøre krav på dette.

Bemærk.
Reklamationer skal gennemgås og afgøres af vores kvalitetsafdeling. Derfor kan ekspedienterne i butikken ikke ombytte varer på stedet. Har du svært ved at få udfyldt reklamationsformularen, hjælper vi gerne i butikken med at udfylde den sammen med dig.

Prøvemontering.
Vi anbefaler altid at lave en komplet prøvemontering af dele bestilt hos Hovwdiaudi. Specielt når vi taler om dele til klassiske biler. Eventuelle reklamationer skal fortages FØR f.eks. lakering af de modtaget dele. Hovwdiaudi dækker ikke omkostninger til lakering m.v.

Kvalitetssikring.
Hos Hovwdiaudi arbejder vi konstant på at forbedre vores produkter. Det kan vi ikke gøre uden din hjælp. Vi har brug for fyldestgørende fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer. Med udgangspunkt i din tilbagemelding kan vi hurtigere identificere konkrete problemer og dermed sikre os, at du altid får det bedst mulige produkt.

Fejlbeskrivelser som ”defekt”, ”utæt” og ”dårlig kvalitet” bidrager ikke meget og kan være svære at genfinde. Vi vil gerne have oplyst, hvordan en defekt er konstateret, hvor/hvordan produktet er defekt og hvorfor produktet menes at være af dårlig kvalitet. En fyldestgørende fejlbeskrivelse gør det nemmere at genfinde en evt. fejl og sikre dermed en hurtigere og bedre reklamationsbehandling til glæde for alle involverede parter.

Eksempel på en mangelfuld fejlbeskrivelse.
”bremsekaliberen er defekt”

Eksempel på en fyldestgørende fejlbeskrivelse.
”Bremsekaliberen er blevet utæt ved manchetten. Der siver bremsevæske ud. Derudover køre mekanismen til håndbremsen meget stramt. Håndbremse er blevet skiftet og fungerer som det skal. Se foto som viser, hvor bremsevæsken siver ud.”

Transportskader
Transportskader anses ikke som en produktrelateret reklamation. Forsendelser med synlige skader skal registreres på fragtbrevet ved modtagelse af forsendelsen og efterfølgende reklameres til Hovwdiaudi hurtigst muligt, sammen med fotos af skaderne på pakken inden denne åbnes. Ikke umiddelbart synlige transportskader skal anmeldes direkte til Hovwdiaudi hurtigst mulig.
Transportskader anmeldes også via reklamationsformularen på hovwdiaudi.dk og disse skal anmeldes hurtigst muligt, dog senest 5 dagen efter modtagelse af pakken.

Følgeskader
Er din reklamation berettiget, og har du oprindeligt fået monteret reservedelen på et moms  registeret autoværksted, kan Hovwdiaudi i visse tilfælde dække følgeskader som f.eks. arbejdsløn.
Arbejdsløn dækkes med max kr. 339,- i timen, efter standard tiden for den givende reparation. Der betales ingen former for tillæg, som f.eks. diverse-, materiale- eller miljøtillæg. Vi dækker ikke omkostninger til transport til værksted, lejebil m.v.
Ønsket om dækning af følgeskader skal oplyses på reklamationsformularen, og faktura for den oprindelige montering af delen, samt tilbud for reparationen, skal vedhæftes på reklamationsformularen. Vi betaler ikke for udregning af tilbud. Når behandlingen af reklamationen er igangsat er det ikke længere mulig at gøre krav på dækning af følgeomkostninger. 

Erstatningsvare.
Har du behov for en anden vare før reklamationen er færdigbehandlet, kan du købe en af os. Vi har ikke mulighed for at udlevere varer uden at modtage betaling for denne, før din reklamation er afgjort af vores kvalitetsafdeling. Er din reklamation berettiget, kreditere vi varen efter vores behandling af sagen er afsluttet.

Hvem kan reklamere.
Reklamationen skal indsendes af personen eller firmaet, der har købt varen hos os. Dvs. du kan ikke reklamere en vare som du f.eks. har købt af et andet firma. Heller ikke selv om du ved, de har købt varen ved os. I sådanne tilfælde skal du rette henvendelse til stedet, hvor du har købt varen og bede dem reklamere varen for dig.